Zeynep_Emel_ÖZTÜRK

Klinik Psikolog Zeynep Emel ÖZTÜRK

Hakkımda:
Ben Zeynep E. Öztürk, 1992 yılında doğdum. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü
2015 yılında tamamladım. Farklı hastanelerde yaptığım stajların yanında öğrenciliğim
boyunca Türk Psikologlar Derneği’nde gönüllü olarak çalıştım.
2017-2019 yılları arasında iki sene boyunca bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde
otizm spektrumu, Down Sendromu ve zihinsel yetersizlik tanılı bireyler ve aileleri ile
çalıştım. Bu çalışmamda klinik psikolojiye olan ilgimi fark ettim ve klinik psikolojiye
yönelmeye karar verdim. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Bilişsel Davranışçı
Terapi Eğitiminin ilk iki modülünü aldım. Bununla birlikte 2019-2021 yılları arasında üç
sene boyunca özel bir tıp merkezinde bir psikiyatr ile birlikte çalıştım.
Bu süreçte MMPI, Nöropsikolojik Testler, Tematik Algı Testi (T.A.T.) sertifikalarımı
aldıktan sonra 2021 yılında Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisansına tam
burslu olarak başladım ve tez döneminden devam etmekteyim.

Akademik Geçmiş:
– (2021- ) Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisansı
– (2011-2015) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Eğitim ve Sertifikalar:
– (2021) Psikososyal Krizlerde Yaklaşım ve İntihar Davranışının Önlenmesi- UFSEM
– (2020) Tematik Algı Testi Uygulayıcı Sertifikası- Madalyon Akademi
– (2018) Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi (Katılım Sertifikalı)- BDPT Derneği
– (2018) Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitim Modül 1 (Katılım Sertifikalı)-
BDPT Derneği
– (2016) Çocuk Değerlendirme Paket Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği
– (2016) Nöropsikolojik Testler Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği
– (2015) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama
Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği

Dernek Üyelikleri:
– (2015- )Türk Psikologlar Derneği
– (2022- ) Şema Terapi Derneği