Bireysel Terapi Sürecini Nasıldır

Bireysel terapiler, kişisel zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olabilecek uzmanlarla yapılan, bireyin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını ele alan profesyonel yardım süreçleridir. Bu makalede, farklı bireysel terapi yaklaşımlarının, anahtar kavramlarının ve öne çıkan bazı temel konseptlerin genel bir özetini sunalım.

Duygusal çatışma ve duygusal gerilimden kaynaklanan kaygı, ruhsal çöküntü, stres gibi ruhsal sıkıntıları azaltarak kişiyi kaygı ve gerginlikten kurtarma; ruhsal uyum yeteneğini arttırma, sosyal ilişkileri olgunlaştırma yeteneği kazandıran tüm teknik yöntem ve uygulamalar psikoterapi olarak adlandırılır.

Psikoterapiye katılma danışanın tamamen özgür iradesi ve isteğine bağlıdır. Kişi kendi isteği ve rızasıyla tam bir inançla terapiyi istiyorsa uygulanabilir. Bireysel terapi sırasında yapılan tüm görüşmeler gizlidir. Gereğinde destek istenmesi amacıyla, ancak danışanın izin vermesi kaydıyla, izin verdiği kadar bilgi paylaşılabilir.

Tedavinin başlangıcında; terapist ve terapi alacak kişi arasında tedavinin amaçları, izlenecek yol, yöntem ve terapi alacak kişinin yükümlülükleri yazılı olarak belirlenir.

Hangi psikoterapi yöntemi kullanılırsa kullanılsın, özünde tüm terapilerde aşağıdaki temeller söz konusudur.

 • Psikoterapi, danışanın eleştirildiği, taşlandığı bir arena değildir. Terapistiniz sizi yargılamaz, sadece yanlışlarınızı göstermez.
 • Terapi sadece öğüt verme uygulaması değildir. Terapistler zaman zaman küçük tavsiyelerde bulunmakla birlikte tavsiye vermekten kaçınarak, sadece kendinize verebileceğiniz tavsiyelere destek olarak doğru kararlar alabilmenizi sağlamaya çalışabilirler.
 • Psikoterapi tek yönlü bir eğitim uygulaması değil, karşılıklı diyalogdur.
 • Psikoterapistler hiçbir zaman sizin adınıza karar vermezler. Doğru karar verme becerisini kazanmanızı sağlamaya çalışırlar.
 • Terapi filmlerdeki gibi sadece çocukluğunuzu, geçmiş travmalarınızı anlatma yeri değildir. Gerçekte geçmiş, bugün ve gelecek, bu anda yaşanmaktadır. Geçmişin zaman zaman konuşulmasının amacı bugüne yansımalarını ortaya çıkarma ve özgürleşmektir.
 • Terapide önemli olan ne düşündüğünüz değil, nasıl düşündüğünüzdür. Düşünülen şeyin altındaki motivasyonun ne olduğunun farkına varılması ile kişi kontrolü ele alabilir ve bilinçli seçimle düşünme ortaya çıkar . Özgüven dolu temel kabullerin yerleşmesi ve motivasyonun özgüvenden gelmesi amaçlanır.
 • Psikoterapistin görevi sizi değiştirmek değil, içinizdeki enerji ve gücü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak ve gerçek varoluşunuzu ortaya çıkarabilmeniz ve kendinizi gerçekleştirebilmenizi engelleyen, sahte kendiliğe ait savunma engellerini kaldırmanıza yardımcı olmaktır.

Ankara Bireysel Terapi, Ankara’da Nila Psikoterapi’de;

Çocuk ve Ergen Danışmanı Feyza Nur Altındal  tarafından yapılmaktadır.

Klinik Psikolog Ceren BAŞOL https://psikologcerenbasol.com/ tarafından yapılmaktadır.

Klinik Psikolog Zeynep Emel ÖZTÜRK  tarafından yapılmaktadır.

Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Cemil ÇELİK https://www.cemilcelik.com.tr tarafından yapılmaktadır.

Bireysel Terapilerde Anahtar Kavramlar ve Öne Çıkan Noktalar

Kognitif Davranışçı Terapi (BDT)

Kognitif Davranışçı Terapi, bireyin düşünce yapılarını ve davranışsal tepkilerini inceleyen bir terapi yaklaşımıdır.

 • Anahtar Kavramlar:
  • Düşünce yapıları: Bireyin olayları nasıl algıladığı ve değerlendirdiği üzerine kurulu kalıplardır.
  • Davranışsal tepkiler: Bireyin bir duruma veya olaya verdiği eylem bazlı yanıtlardır.
  • Bilişsel yeniden yapılandırma: Problemli düşünceleri tanımlama ve bunları daha sağlıklı düşünce kalıplarıyla değiştirme sürecidir.
 • Öne Çıkan Noktalar:
  1. KDT, bireyin problemli düşünce kalıplarını tanımasına ve bu düşünceleri olumlu bir şekilde değiştirmesine yardımcı olur.
  2. Düşünce kalıplarının davranış üzerindeki etkisini vurgular.

Psikanalitik Terapi

Psikanalitik terapi, bilinçaltı süreçleri ve çocukluk dönemi yaşantılarına odaklanır.

 • Anahtar Kavramlar:
  • Bilinçaltı: Bireyin farkında olmadan etkilendiği içsel süreçlerdir.
  • Çocukluk dönemi: Hayatın ilk yıllarında yaşanan deneyimler ve bu deneyimlerin yetişkinlikteki etkileridir.
  • Transferans: Terapist ile hastanın arasında oluşan duygusal bağlantı ve bu bağlantının geçmiş ilişkilere dayanması.
 • Öne Çıkan Noktalar:
  1. Psikanalitik yaklaşım, bireyin bilinçaltındaki düşünce ve duygularını keşfetmesine yardımcı olur.
  2. Geçmiş deneyimlerin şimdiki sorunlara nasıl etki ettiğini incelemektedir.

İnsancıl Terapi

İnsancıl terapi, bireyin kendini gerçekleştirme potansiyeline odaklanır.

 • Anahtar Kavramlar:
  • Kendini gerçekleştirme: Bireyin içsel potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyma sürecidir.
  • Empati: Başkasının duygularını, düşüncelerini anlama yeteneği.
  • Koşulsuz olumlu değerlendirme: Bireye, koşulsuz bir şekilde olumlu bir değer atfetme.
 • Öne Çıkan Noktalar:
  1. Bireyin kendi içsel kaynaklarına güvenmesini teşvik eder.
  2. Terapistin, bireyin duygularını ve düşüncelerini anlamaya yönelik empatik bir yaklaşım sergilemesi önemlidir.

Gestalt Terapi

Gestalt terapisi, bireyin şimdiki anına odaklanmasına yardımcı olur.

 • Anahtar Kavramlar:
  • Burada ve şimdi: Bireyin şu anki duygusal ve zihinsel durumuna odaklanma.
  • Farkındalık: Bireyin kendi duygularının, düşüncelerinin farkında olma durumu.
  • Tamamlanmamış işler: Geçmişten gelen ve şu anda etkili olan duygusal veya zihinsel konular.
 • Öne Çıkan Noktalar:
  1. Bireyin mevcut duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını fark etmesine ve bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olur.
  2. Geçmişte tamamlanmamış işlerin şimdiki yaşantı üzerindeki etkisini ele alır.

Sonuç:

Bireysel terapiler, bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesine ve kişisel zorluklarıyla başa çıkmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilir. Hangi terapi yaklaşımının en uygun olduğunu belirlemek için bir uzmana danışmak önemlidir. Her bireyin ihtiyaçları ve yaşadığı zorluklar farklıdır, bu nedenle en uygun yaklaşımı bulmak için profesyonel bir rehberliğe ihtiyaç vardır.

Bireysel terapi hakkında daha fazla bilgi almak için uzman bir terapist ile iletişime geçmekten çekinmeyin. İyi bir terapist, bireysel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun en iyi yaklaşımı önermek için burada.