Kurs Hakkında

Bilim Dünyasında Hipnoz

Ağrı ve Anestezide Hipnoz

Hipnoz anestezi ve ağrı yönetiminde uzun yıllardır etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ağrılı durumlarda hipnoz kullanımı çok yaygın ve etkindir. 2010 yılında, Amerikan Psikoloji Derneği (David Patterson) tarafından Ağrı Kontrolünde Klinik Hipnoz kitabı yayınlanarak; yanık, debritman, doğum ağrısı, kemoterapi sonrası ağrı vb. gibi durumlarda hipnozun mevcut bakım standardına eşit olduğunu ve çalışmaların birçoğunda hipnozun, dikkat kontrolü, gevşeme-rahatlama, duygusal destek içeren bakım standartlarından veya diğer tedavi kontrollerinden faydalı olduğu belirtilmiştir.

Obstetrikte Hipnoz

Doğum sancılarını ve ağrılarını azaltma, doğum ile oluşabilecek anksiyete ve korkuları düzenleme vb. gibi durumlar olmak üzere obstetrikte hipnoz çok sık başvurulan bir yöntemdir. Ralph August, 1957- 1958 yıllarında 295 bebeğin doğumunu kolaylaştırmak için klinik hipnoza başvurmuştur. Olguların %94’ünde hipnozun tek başına anestezi formunda olduğu gözlemlenmiştir. Olguların kalan %6’sında ise hipnotik anestezinin yeterli olmayıp lokal veya genel anestezi ile desteklenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Diş Hekimliğinde Hipnoz

Hipnozun kullanımına diş hekimleri çok sık ve yaygın olarak başvurmaktadırlar. Hipnoz, diş hekimleri tarafından bruksizm, diş prosedürleri, aşırı gag refleksi, orofasiyal ağrıların tedavisi, kanama ve tükürük salınımı azaltmak ve prosedürel ağrıyı yönetmek için çok etkili ve kolayca uyumlanabilen bir şekilde kullanılmaktadır.

Kronik Ağrılarda Hipnoz

Fibromiyalji, kronik baş ağrıları, kansere sekonder ağrı, sırt ağrısı, sinirlilik vb. gibi kronik koşullarda Patterson 14 kontrollü hipnoz çalışmasını (12 randomize) kapsayan kronik ağrıyla alakalı bir tablo sundu. Çalışmalar hipnozun grup desteği, bio-feedback, ilaç, gevşeme-rahatlama, dikkat kontrolü ve bilişsel davranışçı terapiyi içeren standart bakımlara eşit veya daha iyi olduğunu belirtmiştir.

Kaygıda Hipnoz

Kaygı bozukluklarının tamamında çok yaygın şekilde hipnoz kullanılmakta ve semptomları yönetmede, kabullenmede diğer terapi yöntemleriyle çok rahat entegre edilebilmektedir. Kaygıya neden olan örtülü anlamlara ulaşmada çok etkili bir araçtır. Ayrıca kaygı bozukluklarının tedavisinde hipnozun tek başına kullanılmaktan ziyade diğer terapi yöntemleriyle birlikte kullanımının daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir.

Yeme Bozukluklarında Hipnoz

Obezite, kontrolsüz yeme, anoreksia nervoza, bulumia vb. yeme bozukluklarındaki duygusal boşlukların düzenlenmesinde ve o duyguya neden olan anı ya da travmanın kökenine inme konusunda hipnozla çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Hipnozun bu konuda tedaviye anlamlı katkısı mevcuttur .

        Özetle, hipnoz, güncel araştırmalar gözardı edilmeden ve kanıta dayalı hipnoz protokolleri takip edildiği takdirde tıp, diş hekimliği ve ruh sağlığı profesyonellerinin tedavi ve terapilerde elini güçlendirebilecek çok değerli bir uygulama olmaktadır. Türkiye’de hipnozun daha yaygın kullanımı ve kabul görmesi adına akademik ve klinik çalışmaların teşvik edilmesi ve arttırılması gerekmekte olup, bu alanda daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. *

*Telli A. Hipnoz ve bilimde kullanım alanları. J Med Palliat Care / JOMPAC / Jompac. 2020; 1(4): 109-112.

İngiliz Tıp Birliği, 1955 yıllarında, hipnozu doğum sancısı sürecinde etkili bir ağrı giderme ve diş tedavilerinde anestezi ve analjezi sağlama yöntemi olarak kullanmıştır..*

*Ceyhan, D., & Yiğit, T. T. (2016). Güncel tamamlayıcı ve alternatif tıbbi tedavilerin sağlık uygulamalarındaki yeri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 178-189.

Günümüzde hipnoterapi çalışmaları müzik performans kaygısı ile başa çıkma yöntemlerinden biri olarak uygulanmaktadır.*

* Kıraç Sabzehzar, D. (2020). Sahne Kaygısı Yöntem Ve Stratejilerinin Müzik Performans Kaygısı İçin Kullanılabilirliği, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 6 (2), 158-164 . DOI: 10.22252/ijca.827672

Hipnoz Eğitiminin amacı; katılımcılara çalıştığı alan ile ilgili danışanlarına Hipnoz ile müdahale yaklaşımları ve Hipnoz tekniklerinin; doğru, eksiksiz ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilirliği konusunda bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Hipnoz Eğitimini:
 • Psikiyatri uzmanı/asistanları
 • Psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları,
 • Psikoloji lisans (3. ve 4. sınıf) öğrencileri,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans (3. ve 4. Sınıf) öğrencileri,
 • Aile danışmanları,
 • Diş Hekimleri,
 • Psikiyatri ve nöroloji hemşireleri,
 • Sosyal hizmet uzmanları,
 • Eczacılar

 

alabilirler. (Ülkemizde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” Sağlık Bakanlığı tarafından Ekim 2014 senesinde yayınlanmıştır. Yönetmelik içerisinde GETAT yöntemlerin kullanım amaçlarına, hangi hastalıklarda ve kimler tarafından uygulanabileceğine dair net ifadeler kullanılmıştır (Resmî Gazete, 2014). Bu yönetmelikle fitoterapi, larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, müzik terapi, hipnoz, kupa uygulaması, homeopati, ozon uygulaması, sülük tedavisi, osteopati, akupunktur, refleksoloji, kayropraktik, apiterapi tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir. Bu yöntemleri uygulama yetkisi doktorlara ve kendi alanlarının dışına çıkmamak şartıyla diş hekimleri ve eczacılara verilmiştir (Ünal & Dağdeviren, 2019).

Hipnoz Eğitimi ile ;

Teorik bilgiler ile sağlam bir temel oluşturmanın yanında, eğitim içeriğinde bolca yer verilmiş olan uygulamalar sayesinde , sizler de danışanlarınızın

 • Geçmişin yükünü, stresini ve öfkesini üzerinizde taşımadan, anda yaşamaktan keyif alan biri haline gelebilmelerine,
 • Değersizlik ve mutsuzluk duygunularından kalıcı olarak kurtulabilmelerine,
 • Çok daha özgüvenli, çok daha enerji dolu bir insan olabilmelerine,
 • Kaygı, korku ve ümitsizlikten kurtulabilmelerine,
 • Hayatınızın kontrolünü elinize alabilmelerine,

üstelik bunları yaparken hiç zorlanmadan, son derece rahat bir şekilde hiç yan etkisi olmayan ve tıbbı destekleyen bir yöntemle hayatlarını değiştirebilmelerine yardımcı olabileceksiniz.

Hipnoz Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?
 • Hipnoanaljezi: Migren, yanık, terminal evre kanser, doğum, diş hekimliği, genel ve lokal anestezi, premedikasyon, trigeminal nöralji vb. ağrılı durumlarda.
 • Davranış bozuklukları: Kekemelik, tikler, yeme bozuklukları, tırnak, fobi, sigara-alkol kontrolü, obsesif kompulsif davranışlar, kaygı, uykusuzluk.
 • Sosyal hipnoterapi: Çalışma alışkanlıkları, kendinden şüphe, kilo kaybı tedavisi, heyecan, sinirlilik, spor konsantrasyonu ve performans arttırma,
 • Cinsel işlev bozuklukları: Vajinismus, erektil disfonksiyon, prematür ejekülasyon vb.
 • Diğer tıbbi durumlar: Siğiller ve basit dermal problemler, bulantı-kusma (6,7)
 • Bağımlılıklar
 • Kronik ağrı
 • Depresyon
 • Geçmişten gelen acıların izleri, aşk ve ölüm acısı
 • Vitiligo gibi bazı deri problemleri
 • Kulak çınlaması
 • Toplum önünde konuşamama
 • Yeme bozuklukları
 • Panik atak
 • Fobiler
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
 • Özgüven problemleri
 • Sınav kaygısı
 • Öğrenme isteksizliği
 • Sigarayı bırakma
 • Altını ıslatma
 • Dil öğrenme
Hipnoz eğitimin içeriği nedir?
 1. Hipnoz ile ilgili mitler ve yanlış bilinenler.
 2. Hipnoz nedir?
 3. Hipnozun tarihçesi.
 4. Zihin çalışma modeli nasıldır(Bilinç-Bilinçaltı)?
 5. Critical faktör nedir?
 6. Trans ve hipnoz nedir?
 7. Hipnozun seviyeleri nelerdir?
 8. Telkin nedir?
 9. Telkinlerin sınıflandırılması.
 10. Direk ve indirekt telkinler.
 11. Telkine yatkınlık testleri.
 12. Nasıl telkin verilir, telkin dili nasıl olmalıdır?
 13. His ve duygunun hipnozda önemi, işlevi ve yeri nedir?
 14. Derinleştirme nedir ve nasıl yapılır?
 15. Uygulama
  • Hipnoz Uygulama Videosu 1: İlk Görüşme (Hipnoza Uygunluk) Seansı
  • Hipnoz Uygulama Videosu 2: Değerlendirme –Travmaların Tespiti Seansı
  • Hipnoz Uygulama Videosu 3: Güvenli Yer Egzersizleri Seansı
  • Hipnoz Uygulama Videosu 4: Tam Seans Gösterimi
  • Hipnoz Uygulama Videosu 3: Hipnoz Uygulama Seansı
Daha Fazla

Öğrenci Derecelendirmeleri ve İncelemeleri

Henüz İnceleme Yok
Henüz İnceleme Yok