Kurs Hakkında

Temel EMDR Eğitimi

 1. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapisi ilk ortaya çıktığı günden bu yana oldukça dikkat çeken ve tartışılan aynı zamanda farklı terapi ekollerinin çeşitli bileşenlerini bütünleştiren, yapılandırılmış ve kısa süreli bir terapi yaklaşımıdır. İlk olarak travmatik belirtilerin azaltılmasında kullanılmışken, son yıllarda yapılan çalışmalar EMDR’nin farklı bozuklukların tedavisinde de yararlı olabileceğine işaret etmektedir.*
 2. Araştırmalar akıl ve ruh sağlığı alanında EMDR’ın olumlu etkilerini ortaya koymasına ve ülkemizde de daha fazla tercih edilmeye başlanmış olmasına rağmen yurt içinde yapılan kontrollü çalışmaların sayısı halen sınırlıdır. EMDR öğrenilmesi ve uygulanmasının kolay olması ve hızlı sonuç alınması açısından okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenlerin kullanımına da uygun niteliktedir.
 3. EMDR, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan 2013 yılı el kitapçığı/kullanım rehberinde yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı bu kılavuzda yetişkin, çocuk ve gençlerin Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisinde EMDR terapisinin kullanılması önerilmektedir. Bu durum Dünya Sağlık Örgütü’nün EMDR’ı terapi yaklaşımı olarak kabul ettiğini göstermektedir (Shapiro, 2001). Ayrıca EMDR’ın ortaya çıkışından bu yana çok sayıda araştırma yapılmış ve EMDR’ın travma tedavisinde ki etkinliği birçok klinik uygulama ve ulusal sağlık merkezleri taraflarından kabul edilmiştir. Bunlar: Avrupa’da Kuzey İrlanda Sağlık Bakanlığı (Northern Ireland Department of Health; CREST, 2003), Hollanda Sağlık Geliştirme Enstitüsü (Dutch Institute for Healthcare Improvement; 2003), Fransa Uluslararası Sağlık ve Araştırma Enstitüsü (INSERM, 2004), Ulusal Britanya Akıl Sağlığı Birliği (NICE, 2005), İsveç Teknoloji Değerlendirme Konseyi (2001), Birleşmiş Krallık Sağlık Bakanlığı’dır (2001). Amerika’da ise Amerikan Psikoloji Derneği (Chambless ve ark., 1998), Amerikan Psikiyatri Derneği (2004), Ulusal Sağlık Örgütü (2007), Amerika Savaş Gazileri ve Savunma Bakanlığı (2004). Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Topluluğu da EMDR’ı çalışma kılavuzlarına dahil etmişlerdir (Oren & Solomon, 2012)
 4. Birçok araştırma EMDR ile kişinin işlevselliği ve hayat kalitesinin önemli ölçüde arttığını göstermiştir
 5. EMDR’nin yaygın olarak kullanıldığı alanlar arasında; Kaygı/Anksiyete, Kronik ağrı, Depresyon, Yeme bozuklukları, Panik atak, Fobiler, Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), Özgüven problemleri, Sınav Kaygısı, Bağımlılıklar gibi birçok psikolojik sorun gelmektedir.
 6. Bu eğitim ile ilgili bilgiler şunlardır:
  1. Teorik eğitim değildir. Ulaşılabilir birçok Teorik EMDR eğitiminden farklı olarak gerçek seans canlandırmasının yapıldığı bir eğitim setidir.
  2. Bu eğitim seti; kaygı ve stresi tolere etmekte zorlanan, duygusal yeme atakları olan, uyum bozucu başetmeleri sıklıkla kullanan bir danışanın 17 seans boyunca takibinin yapıldığı canlandırma seans videoları size terapi sürecini baştan sona izleme fırsatı sunmaktadır.
  3. Ruh Sağlığı alanında eğitim gören ya da çalışanlara yönelik yaklaşık 20 saatlik bir eğitim setidir
  4. Eğitim Offline olarak düzenlenmiştir.
  5. Ücreti 7500+KDV dir
  6. Eğitim seti satın alındıktan alındıktan sonra geri iade olmaz.
  7. İçeriğinin çoğaltılması ve kopyalanması halinde yasal işlem başlatılır.
  8. Eğitim satın alındıktan sonra bir yıl süre ile platformdan izlenebilir.
Daha Fazla

kurs içeriği

EMDR_Seans 1
EMDR Terapisi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi anlamına gelmektedir

 • Taslak Ders
  00:00

EMDR_Seans 2

EMDR_Seans 3

EMDR_Seans 4

EMDR_Seans 5

EMDR_Seans 6

EMDR_Seans 7

EMDR_Seans 8

EMDR_Seans 9

EMDR_Seans 10

EMDR_Seans 11

EMDR_Seans 12

EMDR_Seans 13

EMDR_Seans 14

EMDR_Seans 15

EMDR_Seans 16

EMDR_Seans 17

EMDR Değerlendirme

Öğrenci Derecelendirmeleri ve İncelemeleri

Henüz İnceleme Yok
Henüz İnceleme Yok