Kurs Hakkında

zoom linki

Algı Yönetimi Eğitimi: İnsanların Zihinsel Esnekliğini Güçlendirmek

Algı yönetimi, bireylerin çevrelerini anlama, yorumlama ve tepki verme şekillerini etkileyen önemli bir beceridir. Bu eğitim, bireylerin duygusal zekalarını geliştirmelerine, etkili iletişim kurmalarına ve çeşitli durumları daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.

Neden Algı Yönetimi Eğitimi Almalısınız?

 1. Duygusal Zeka Gelişimi: Algı yönetimi eğitimi, duygusal zekayı güçlendirir. Katılımcılar, duygusal tepkilerini tanımak, anlamak ve düzenlemek konusunda beceri kazanarak ilişkilerinde daha sağlıklı bir denge sağlar.
 2. Etkili İletişim: Doğru algı, etkili iletişimin temelidir. Bu eğitim, bireylere iletişim becerilerini geliştirme, empati kurma ve farklı bakış açılarını anlama yetenekleri kazandırır.
 3. Stresle Başa Çıkma: Algı yönetimi, stresle başa çıkma becerilerini artırır. Katılımcılar, stresli durumları daha etkili bir şekilde değerlendirme ve yönetme stratejilerini öğrenir.

Kimler İçin Uygundur?

 • Liderler ve Yöneticiler: İnsanlarla etkili iletişim kurma ve liderlik becerilerini güçlendirme amacıyla.
 • İş Profesyonelleri: Yoğun iş ortamlarında etkili bir şekilde çalışma ve stresle başa çıkma konusunda.
 • Öğrenciler: Duygusal zeka ve iletişim becerilerini geliştirme amacıyla.

 

Eğitim İçeriği:

Giriş

 • Algı ve Algı Yönetimi Nedir?
 • Algı Yönetiminin Önemi
 • Algı Yönetimi ve Psikoloji İlişkisi

Bölüm 1: Algı Süreci

 • Algı Sürecinin Temel Aşamaları
 • Duyuların Rolü
 • Seçici Algı ve Filtreleme

Bölüm 2: Algı Hataları ve Önyargılar

 • Temel Algı Hataları
 • Önyargıların Algıya Etkisi
 • Stereotipler ve Algı

Bölüm 3: Empati Geliştirme

 • Empati ve Algı Yönetimi İlişkisi
 • Empatik Dinleme Becerileri
 • Empati Egzersizleri

Bölüm 4: Duygusal Zeka ve Algı Yönetimi

 • Duygusal Zeka Nedir?
 • Duygusal Zeka ve Algı Yönetimi Arasındaki Bağlantı
 • Duygusal Zeka Geliştirme Stratejileri

Bölüm 5: İletişim ve Algı Yönetimi

 • Etkili İletişimin Temel İlkeleri
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • Algı Yönetimi ile İletişim Gücü

Bölüm 6: Stres ve Algı Yönetimi

 • Stresin Algıya Etkisi
 • Stresle Başa Çıkma Stratejileri
 • Zihinsel Sağlık ve Algı İlişkisi

Uygulama ve Senaryo Analizleri

 • Gerçek Hayat Senaryolarında Algı Yönetimi
 • Grup Tartışmaları ve Deneyim Paylaşımları
 • Eğitimde Rol Oyunları

Sonuç ve Değerlendirme

 • Algı Yönetimi Becerilerinin Günlük Hayata Uygulanması
 • Katılımcı Geri Bildirimleri
 • Gelecekte Algı Yönetimi Geliştirme Adımları

 

Algı yönetimi eğitimi, bireylerin günlük yaşamda daha bilinçli, esnek ve etkili bir şekilde davranmalarına yardımcı olur. Bu eğitim, kişisel ve profesyonel gelişimi destekler, ilişkileri kuvvetlendirir ve daha tatmin edici bir yaşam tarzına yol açar.

Daha Fazla

Ne öğreneceksin?

 • Eğitim İçeriği:
 • Giriş
 • • Algı ve Algı Yönetimi Nedir?
 • • Algı Yönetiminin Önemi
 • • Algı Yönetimi ve Psikoloji İlişkisi
 • Bölüm 1: Algı Süreci
 • • Algı Sürecinin Temel Aşamaları
 • • Duyuların Rolü
 • • Seçici Algı ve Filtreleme
 • Bölüm 2: Algı Hataları ve Önyargılar
 • • Temel Algı Hataları
 • • Önyargıların Algıya Etkisi
 • • Stereotipler ve Algı
 • Bölüm 3: Empati Geliştirme
 • • Empati ve Algı Yönetimi İlişkisi
 • • Empatik Dinleme Becerileri
 • • Empati Egzersizleri
 • Bölüm 4: Duygusal Zeka ve Algı Yönetimi
 • • Duygusal Zeka Nedir?
 • • Duygusal Zeka ve Algı Yönetimi Arasındaki Bağlantı
 • • Duygusal Zeka Geliştirme Stratejileri
 • Bölüm 5: İletişim ve Algı Yönetimi
 • • Etkili İletişimin Temel İlkeleri
 • • Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • • Algı Yönetimi ile İletişim Gücü
 • Bölüm 6: Stres ve Algı Yönetimi
 • • Stresin Algıya Etkisi
 • • Stresle Başa Çıkma Stratejileri
 • • Zihinsel Sağlık ve Algı İlişkisi
 • Uygulama ve Senaryo Analizleri
 • • Gerçek Hayat Senaryolarında Algı Yönetimi
 • • Grup Tartışmaları ve Deneyim Paylaşımları
 • • Eğitimde Rol Oyunları
 • Sonuç ve Değerlendirme
 • • Algı Yönetimi Becerilerinin Günlük Hayata Uygulanması
 • • Katılımcı Geri Bildirimleri
 • • Gelecekte Algı Yönetimi Geliştirme Adımları

Öğrenci Derecelendirmeleri ve İncelemeleri

Henüz İnceleme Yok
Henüz İnceleme Yok